CONTACT

Picture Album

CONTACT
Location: Home / CONTACT

Nanjing Sanchao Advanced Materials Co., Ltd.


Address: Zecheng Road 77, Chunhua street, Jiangning District, Nanjing, China

Tel: +86-25-84154668/84154777 (ext.8000)

Fax: +86-25-84154558

Contact: Liang Chao (15852947628) (Sales director) 

              Xia Xiaojun (15852927788) (Diamond wire) 

              Shi Rubin (13372027097) (Diamond wheel)

              Linda Chan (international trade): zhanxl@diasc.com.cn

Zip code: 211124

E-Mail: sanchao@diasc.com.cn


Copyright:南京三超新材料股份有限公司