ABOUT US
 

 
CONTACT US
HOME>CONTACT US
Head Office

Address: Chagang of Tuqiao Town, Jiangning District, Nanjing, China

Telephone: +86-25-84154668,       84154777-8000

Fax: +86-25-84154558

Contact: Xiaojun Xia, Rubin Shi (Diamond grinding wheel business)

             Chao Liang (Diamond wire business)

                 Linda (Overseas business)

Postal Code: 211124

E-Mail: sanchao@diasc.com.cn

        Zhaoxl@diasc.com.cn